Виховна робота

Система виховної роботи в Маріупольському ВМПУ побудована відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України (Додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015р. №641 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.07.2019р.№1038). “Стратегії  національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки», інших нормативно-правових документів, що стосуються виховної роботи в системі освіти.

Виховна робота спрямована на особистісний розвиток здобувачів освіти як цілісних особистостей, які спираються на ідеї гуманізму, соціального добробуту,  демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін та до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.

Складовими системи виховної роботи є:

-  система виховних годин, позакласних культурно-виховних заходів;
-  організація роботи гуртків і спортивних секцій («Берегиня», «Творча майстерня», секції волейболу, футболу, баскетболу, «Дивосвіт», Художнє зварювання) з метою розвитку і реалізації творчих здібностей учнів, організації змістовного дозвілля;
-  залучення здобувачів освіти до участі в конкурсах, олімпіадах, чемпіонатах різних напрямів і рівнів з метою формування активної життєвої позиції, розвитку інтелекту, сприяння розвитку ситуації життєвого успіху;
-  система правоосвітньої та правовиховної роботи, спрямована на формування правосвідомості учнів і профілактику правопорушень в учнівському середовищі;
-  формування досвіду толерантних взаємин на основі засвоєння та реалізації у повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі;
-  розвиток учнівського самоврядування, служби порозуміння, реалізація виховного потенціалу молодіжного руху;
-  робота з батьками з метою координації виховних зусиль сім’ї та педагогів;
-  соціальний захист учнів пільгової категорії;
-  співпраця з громадськими молодіжними, в тому числі міжнародними, організаціям з метою психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу, профілактики булінгу, насильства і конфліктів, формування належного рівня усвідомленості учнівською молоддю власної ціннісної сфери, оптимізації процесу постановки життєвих цілей та пошуку шляхів їх досягнення, підвищення рівня вмотивованості  до позитивних змін.