Виховна робота

Система виховної роботи в МВМПУ побудована відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 641 від 16 червня 2015 року, і спрямована на формування в учнів високої патріотичної свідомості, професійної компетентності, високих моральних якостей, забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та потреб суспільства.

Складовими системи виховної роботи є:

  • система виховних годин, позакласних культурно-виховних заходів;
  • організація роботи гуртків і спортивних секцій («Берегиня», «Творча майстерня», секції волейболу, футболу, баскетболу) з метою реалізації творчих здібностей учнів, організації змістовного дозвілля;
  • система правоосвітньої та правовиховної роботи, спрямована на формування правосвідомості учнів і профілактику правопорушень в учнівському середовищі;
  • формування досвіду толерантних взаємин на основі засвоєння та реалізації у повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі;
  • розвиток учнівського самоврядування, реалізація виховного потенціалу молодіжного руху;
  • робота з батьками з метою координації виховних зусиль сім’ї та педагогів;
  • соціальний захист учнів пільгової категорії.