Учнівське самоврядування

1617002888728-1      Учнівська Рада Маріупольського ВМПУ– це осередок активності, ініціативності та творчості. Це простір для молоді, де вона має можливості для саморозвитку та самореалізації особистості. Саме тут здобувачі освіти Маріупольського ВМПУ мають можливість задовільнити соціальні, творчі та духовні потреби.

      Учнівська Рада – це місце для учнів та учениць, які бажають займати активну позицію в житті навчального закладу та особистому житті. Це місце, яке об’єднує однодумців для спільної праці над своїм майбутнім.

      Діяльність учнівського самоврядування Маріупольського ВМПУ заснована та рівноправності, колегіальності, відкритості та активній, творчій та ініціативній позиції.

Мета:
-    підвищення громадської активності здобувачів освіти;
-    розвиток ініціативи, самодіяльності здобувачів освіти, уміння жити і діяти в умовах широкої гласності,
     відповідальності за доручену справу;
-    залучення учнів та учениць до активної участі в навчально-виховному процесі;
-    колегіальне обговорення і вирішення питань, шляхом включення учнів у процес управління,
     отримання навичок керівництва колективу;
-    розвиток творчого потенціалу;
-    залучення учнів та учениць до участі в позакласних заходах;
-    розвиток морально-духовної особистості.

Завдання:
-    забезпечення захисту прав та інтересів учнів та учениць;
-    здійснення діяльності, спрямованої на задоволення соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів;
-    забезпечення активної участі учнів та учениць в органах учнівського самоврядування;
-    формування організаторських вмінь, підвищення соціальної активності;
-    безпосередня участь у реалізації державної молодіжної політики, основних напрямів виховної роботи в училищі;
-    сприяння поліпшенню навчальної і трудової дисципліни;
-    залучення до участі в гуртках художньої самодіяльності, спортивно-масовій роботі, конкурсах професійної майстерності, позаурочних заходах;
-    пропаганда здорового способу життя, профілактика правопорушень та злочинності серед здобувачів освіти Маріупольського ВМПУ;
-    створення умов для самоосвіти, саморозвитку та самореалізації особистості;
-    сприяння соціальній адаптації в новому колективі.
-    самореалізація особистості згідно до власних інтересів і суспільних вимог,
-    стимулювання діяльності, спрямованої на розвиток навчального закладу, гуртожитку тощо.

Порядок створення ради учнівського самоврядування:
1. Учнівська рада обирається на загальних зборах по учнівських групах відкритим голосуванням з терміном повноважень – три роки з дня затвердження заступником директора з НВР.
2. Засідання учнівської ради систематично проходять згідно плану, за потребою частіше. На засіданнях учнівської ради планується робота УР на поточний навчальний рік.

Діяльність УР:
-    систематична участь в організації і проведенні всіх загальноучилищних, Всеукраїнських, обласних та тематичних заходах;
-    систематична участь в роботі ради превенції;
-    підготовлення та оновлення фото-відеоматеріалів з профілактики куріння та вживання інших шкідливих речовин;
-    створення учнівської ради гуртожитку, яка контролює забезпечення виконання учнями та ученицями своїх обов’язків  згідно «Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку Маріупольського ВМПУ для здобувачів освіти»;
-    проведення заходів щодо адаптації в нових умовах проживання;
-    робота з профілактики булінгу серед учнів та учениць, формування толерантного відношення один до одного;
-    активна участь в профорієнтаційній роботі;
-    активна праця в стипендіальній комісії;
-    посильна участь в міських благодійних акціях;
-    проведення днів учнівського самоврядування.

Події

Наші перемоги

Положення про учнівську раду самоврядування МВМПУ. 

Структура учнівської ради

Основні напрямки діяльності Ради