Методичний кабінет

 

Завідуючий методичним кабінетом – Оліфір Віолетта Сергіївна, методист МВМПУ.

     Методичний кабінет є провідною ланкою в структурі навчального закладу - центром методичної допомоги педагогам в організації навчально-виховного процесу, центром методичної роботи в училищі.

     Методичний кабінет координує методичну роботу, контролює її виконання та підготовку до використання, проводить виставку методичних робіт викладачів тощо. Організовує роботу методичного кабінету методист під безпосереднім керівництвом заступника директора з навчально-виробничої роботи, і загальним керівництвом директора училища.

    Мета роботи методичного кабінету - створити умови для формування творчої діяльності педагогічного колективу.

Основні напрями  роботи методичного кабінету:

                 1. Організаційно-педагогічна діяльність:

 • планування та організація  методичної роботи;
 • організація контрольно-діагностичної діяльності;
 • створення творчих лабораторій, майстерень педагогів-новаторів тощо;
 • сприяння встановленню в колективі стійкого позитивного психолого-педагогічного клімату;
 • організація атестації педагогічних працівників;
 • підвищення рівня педагогічної кваліфікації майстрів виробничого навчання, викладачів та вихователів;
 • формування професійної майстерності викладачів спецдисциплін та майстрів виробничого навчання, підвищення кваліфікації на курсах та в інститутах післядипломної освіти:
 • здійснення зв’язків і взаємодія із Маріупольським центром професійно-технічної освіти та НМЦ ПТО в Донецькій області.

                   2. Методичне забезпечення навчально-виховного процесу:

 • організація методичної допомоги методичним та цикловим комісіям, викладачам у плануванні і проведенні роботи, створенні навчально-методичних комплексів,  підготовці робочих навчальних планів та програм дисциплін;
 • організація інформаційного забезпечення викладачів, інформування   про нові методичні рекомендації, накопичення і систематизація методичних матеріалів;
 • вивчення, узагальнення та впровадження у навчальний процес передового та виробничого досвіду, нових виробничих технологій;
 • вивчення нових інформаційних технологій (поряд з традиційними), форм і методів навчання що визначають авторський характер викладання та організації виробничого навчання.

 3. Діагностично-аналітична діяльність:

 • організація і проведення діагностичних процедур для виявлення особистісних і професійних проблем та досягнень колективу з метою управління успіхом, мотивації і стимулювання, реалізації ідей управлінсько-педагогічної підтримки викладачів і створення найкращих умов для їхньої діяльності.

Методичний кабінет обладнаний згідно з вимогами, забезпечений комп’ютерною та офісною технікою, має сучасний інтер’єр.

 Експозиційні матеріали: «Організаційна схема методичної роботи», «Структура методичної роботи»,  «Графік відвідування адміністрацією уроків теоретичного навчання», «Інформаційний куточок з питань атестації педагогічних працівників», «Впровадження нових технологій у навчально-виробничий процес», «На допомогу молодому викладачу», «Нові надходження навчально-методичної літератури до бібліотеки», «Ділова активність», «Передовий педагогічний досвід», «Оголошення», «Оперативна інформація для педагогічних працівників», «Інформаційний куточок з питань атестації». В кабінеті в наявності інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої документації, дидактичних матеріалів тощо.