Методична робота

Діяльність методичної роботи училища спрямована на підвищення рівня  професійної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання, активізацію педагогічних досліджень, збільшення кількості і покращення методичних розробок, створюваних педагогічними працівниками.

Основними завданнями методичної роботи є:

 •  організаційно-методичне забезпечення програм розвитку навчального закладу;
 •  удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, ступеневого характеру професійно-технічної освіти;
 •  розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
 •  інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного досвіду;
 •  організаційно-методична допомога в розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, упровадження результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;
 •  створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання з використанням комп’ютерних та інноваційних технологій;
 •  забезпечення інтеграції навчального процесу, науки та практики;
 •  підготовка до атестації педагогічних працівників.

 

У 2016-2017 навчального року педагогічний колектив училища працює над методичною проблемою: «Формування громадянської позиції, загальних та професійних компетенцій учнів через використання сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій та співробітництво з підприємством-замовником кадрів».

 

Основні напрями методичної роботи в училищі

                 1. Організаційно-педагогічна діяльність:

 • планування та організація  методичної роботи;
 • організація контрольно-діагностичної діяльності;
 • створення творчих лабораторій, майстерень педагогів-новаторів тощо;
 • сприяння встановленню в колективі стійкого позитивного психолого-педагогічного клімату;
 • організація атестації педагогічних працівників;
 • підвищення рівня педагогічної кваліфікації майстрів виробничого навчання, викладачів та вихователів;
 • формування професійної майстерності викладачів спецдисциплін та майстрів виробничого навчання, підвищення кваліфікації на курсах та в інститутах післядипломної освіти:
 • здійснення зв′язків і взаємодія із Маріупольським центром професійно-технічної освіти та НМЦ ПТО в Донецькій області.

                   2. Методичне забезпечення навчально-виховного процесу:

 • організація методичної допомоги методичним та цикловим комісіям, викладачам у плануванні і проведенні роботи, створенні навчально-методичних комплексів,  підготовці робочих навчальних планів та програм дисциплін;
 • організація інформаційного забезпечення викладачів, інформування   про нові методичні рекомендації, накопичення і систематизація методичних матеріалів;
 • вивчення, узагальнення та впровадження у навчальний процес передового та виробничого досвіду, нових виробничих технологій;
 • вивчення нових інформаційних технологій (поряд з традиційними), форм і методів навчання що визначають авторський характер викладання та організації виробничого навчання.

 3. Діагностично-аналітична діяльність:

 • організація і проведення діагностичних процедур для виявлення особистісних і професійних проблем та досягнень колективу з метою управління успіхом, мотивації і стимулювання, реалізації ідей управлінсько-педагогічної підтримки викладачів і створення найкращих умов для їхньої діяльності.

 Методична робота в училищі здійснюється через такі структури:

                - робота методичних та циклових комісій;

                - робота методичної ради,  методичного кабінету;

                - засідання педагогічних рад;

                - участь у регіональних і зональних методичних об’єднаннях;

                -організація роботи Школи молодого педагога (за необхідністю);

                - організація роботи Школи педмайстерності – «Школа активної дії».

 

В МВМПУ у  начальному році працюють:

1. Методична комісія «Електропостачання та автоматизація металургійного виробництва» - голова  МК Зиновченко Т.Г.;

2. Методична комісія машинобудівних та металургійних професій – голова МК Дерев’яшкіна М.М.:

3. Методична комісія  допоміжних професій – голова МК Завальнюк Т.П.;

4.  Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – голова ЦК Мальцева О.О.;

5.  Циклова комісія природниче - математичних дисциплін – голова ЦК Кузьменко Л.В.;