Інформація про МВМПУ

 Маріупольське вище металургійне професійне училище є державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій та спеціальностей, як правило, з числа випускників загальноосвітніх шкіл. МВМПУ може здійснювати перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

  МВМПУ – це сучасний навчальний заклад, який веде підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів для підприємств групи Метінвест, зокрема для ПРАТ “Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча” та ТОВ «МЕТІНВЕСТ - Маріупольський ремонтно - механічний завод».

Проектна потужність навчального закладу становить – 800 осіб. Станом на 01.01.2018 навчається 512 осіб.

Училище має 4 основні корпуси: навчальний, корпус навчально-виробничих майстерень, громадсько-побутовий корпус, які з’єднані критими переходами.  Також училищу належить 1/3 частина будівлі гуртожитку на 156 місць, що складає 5 поверхів одного крила дев’ятиповерхового будинку.

В училищі є в наявності 2 спортивних зали та актовий зал на  210 місць, бібліотека, читальний зал, музей, їдальня на 250 місць, спортивний майданчик.

Для забезпечення навчально-виховного процесу в училищі наявні 19 кабінетів, 6 лабораторій, 8 майстерень, 4 комп’ютерні класи. Матеріальна база постійно поповнюється і оновлюється.

Приміщення та будівлі училища частково доступні для маломобільних груп населення. Територія училища облаштована дорожнім знаком для автомобільного транспорту маломобільних груп населення поблизу входу в училище. Пандус на вході в училище є і знаходиться в належному стані . Поверхня покриття пандусу тверда і міцна і не допускає ковзання, з одного боку пандуса встановлена огорожа з поручнями на висоті 0,7м. Сходи  на вході в училище просторі. Дверні прорізи відповідають вимогам, а саме ширина дверних прорізів, виходів із приміщення  і коридорів у сходову клітку - 0,9м.

Всі учні в училищі навчаються на денній формі навчання та забезпечені робочими місцями в навчально-виробничих майстернях, лабораторіях (при проходженні виробничого навчання в училищі), на ПРАТ «ММК ім. Ілліча» (при проходженні виробничого навчання на виробництві та виробничої практики).

Для розвитку спортивних здібностей учнів і пропаганди здорового способу життя працюють спортивні секції. Спортсмени МВМПУ щорічно перемагають в Спартакіаді міста Маріуполя серед учнів ПТУ і ліцеїв.

Для підготовки кваліфікованих фахівців в МВМПУ впроваджуються інноваційні технології: інформаційно-комунікаційні технології, ігрові технології; проблемне навчання; елементи проектної технології;розвиток креативного мислення; диференційований підхід до навчання; створення ситуації успіху на уроці та інші.

В училищі активно поширюється робота по створенню та використанню  електронних навчальних засобів для підготовки фахівців: електронні програмно-педагогічні засоби (ЕППЗ), електронні посібники, навчальні комплекси, які дають можливість застосування викладачем активних, інтерактивних форм і методів навчання. Робота з ЕППЗ також підвищує обсяг самостійної роботи учня. Викладачі спеціальних дисциплін нашого училища приймали участь у Всеукраїнському проекті з розробки та апробації  електронних підручників нового покоління.

Вся діяльність нашого педагогічного колективу націлена на підвищення професійної компетентності учнів та їх конкурентоспроможності на ринку праці. Багато наших випускників стають переможцями заводських конкурсів профмайстерності. Працюючи, продовжують освіту в технікумах та вищих навчальних закладах, беруть участь у заводських молодіжних технічних конференціях, обіймають керівні посади.

Високий рівень підготовки наших випускників підтверджують також головні спеціалісти підприємства-замовника кадрів, які оцінюють рівень знань учнів при проведенні Державної кваліфікаційної атестації.

Маріупольське вище металургійне професійне училище у 2009 році прийняло участь у першій Громадській акції “Флагман освіти і науки України”, яка проводилась з метою гідного представлення позитивного іміджу кращих навчальних закладів України. МВМПУ стало одним з лауреатів цієї акції.

У 2012, 2015 та у 2017 роках Маріупольське вище металургійне професійне училище прийняло участь в Міжнародному форумі "Інноватика в сучасній освіті", де було відзначено у 2012 році срібною медаллю лауреату конкурсу, у 2015 році дипломом лауреату конкурсу I ступеня, у 2017 році золотою медалюю.

     На сьогодні показником творчої праці колективу МВМПУ є його достатньо високий рейтинг у регіональних, обласних конкурсах професійної майстерності, у різноманітних виставках, конференціях тощо.