Інформація про МВМПУ

Реєстр суб'єктів освітньої діяльності Заклад професійної (професійно-технічної) освіти Маріупольське вище металургійне професійне училище

Маріупольське вище металургійне професійне училище є державним професійним (професійно-технічним) навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій, а також фахових молодших бакалаврів. Кваліфікованих робітників училище готує з числа випускників загальноосвітніх шкіл; фахових молодших бакалаврів – на базі повної загальної середньої освіти і відповідної робітничої професії. Маріупольське ВМПУ може здійснювати перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення, стажування робітників підприємств, стажування і підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки навчальних закладів.

Маріупольське ВМПУ – це сучасний навчальний заклад, який веде підготовку кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів для підприємств групи Метінвест, зокрема для ПРАТ “Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча” та ТОВ «МЕТІНВЕСТ - Маріупольський ремонтно - механічний завод».

Проектна потужність навчального закладу становить – 800 осіб. Перевірити кількість учнів на сьогодні.

Приміщення та будівлі училища частково доступні для маломобільних груп населення. Територія училища облаштована дорожнім знаком для автомобільного транспорту маломобільних груп населення поблизу входу в училище. На вході в училище є пандус і знаходиться в належному стані. Поверхня покриття пандусу тверда і міцна, не допускає ковзання, з одного боку пандуса встановлена огорожа з поручнями на висоті 0,7м. Сходи  на вході в училище просторі. Дверні прорізи відповідають вимогам, а саме ширина дверних прорізів, виходів із приміщення  і коридорів у сходову клітку - 0,9м.

Всі учні в училищі навчаються на денній формі навчання та забезпечені робочими місцями в навчально-виробничих майстернях, лабораторіях (при проходженні виробничого навчання в училищі), на ПРАТ «ММК ім. Ілліча», інших підприємствах групи Метінвест (при проходженні виробничого навчання та виробничої практики в умовах підприємства).

Викладання в Маріупольському ВМПУ проводиться державною мовою згідно Наказу.

Училище створює сприятливу ситуацію для успішного розвитку професійних, інтелектуальних, творчих і спортивних здібностей здобувачів освіти, пропаганди здорового способу життя: працюють спортивні секції, гуртки, «Творча майстерня». Здобувачі освіти активно залучаються до участі в спортивних змаганнях, олімпіадах, професійних, творчих та інших конкурсах різних рівнів до всеукраїнського і мають вагомі здобутки.   

Для підготовки кваліфікованих фахівців в Маріупольському ВМПУ впроваджуються інноваційні технології: інформаційно-комунікаційні технології, ігрові технології; проблемне навчання, дуальна форма навчання; елементи проектної технології; розвиток креативного мислення; диференційований підхід до навчання; створення ситуації успіху на уроці тощо.

В училищі активно поширюється робота по створенню та використанню електронних навчальних засобів для підготовки фахівців: електронні програмно-педагогічні засоби (ЕППЗ), електронні посібники, навчальні комплекси, які дають можливість застосування викладачем активних, інтерактивних форм і методів навчання. Робота з ЕППЗ також підвищує обсяг самостійної роботи учня. Викладачі спеціальних дисциплін нашого училища приймали участь у Всеукраїнському проекті з розробки та апробації  електронних підручників нового покоління.

Вся діяльність нашого педагогічного колективу націлена на підвищення професійної компетентності учнів та їх конкурентоспроможності на ринку праці. Багато наших випускників стають переможцями  конкурсів професійної майстерності на підприємствах. Працюючи, продовжують освіту в вищих навчальних закладах, беруть участь у молодіжних технічних конференціях, інших цікавих заходах, обіймають керівні посади.

Високий рівень підготовки наших випускників підтверджують також головні спеціалісти підприємства-замовника кадрів, які оцінюють рівень знань учнів при проведенні Державної кваліфікаційної атестації.

Маріупольське вище металургійне професійне училище у 2009 році прийняло участь у першій Громадській акції “Флагман освіти і науки України”, яка проводилась з метою гідного представлення позитивного іміджу кращих навчальних закладів України. Маріупольське ВМПУ стало одним з лауреатів цієї акції.

Маріупольське вище металургійне професійне училище – постійний учасник Міжнародного  форуму "Інноватика в сучасній освіті", Результати: срібна медаль у 2012 році, диплом лауреата конкурсу І ступеня у 2015 році, золота медаль у 2017 році, золота медаль у 2019 році.

На сьогодні показником творчої праці колективу Маріупольського ВМПУ є його достатньо високий рейтинг серед навчальних закладів системи професійної (професійно-технічної) освіти. Попереду – нові творчі пошуки і нові досягнення.