Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології

Людину, яка вперше потрапила на пульт сучасного підприємства, вражає велика кількість найрізноманітніших контрольно-вимірювальних приладів, датчиків, аналізаторів, регуляторів і іншої автоматичної апаратури. Весь цей комплекс контрольно-вимірювальних приладів і автоматики забезпечує оператора інформацією про режим протікання технологічного процесу.

Без чітко налагодженої роботи контрольно-вимірювальних приладів і автоматики немислимі нормальний режим роботи, висока якість продукції, безпека і безаварійність праці.

Щоб ці засоби автоматичного і контрольно-вимірювального оснащення технологічних установок завжди були в справному стані, і з'явилася спеціальність «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», а також професія – слюсар з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (КВПіА).

«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» - це автоматика, електрообладнання та комп'ютерно-інтегроване управління технологічними процесами промислових об’єктів різного призначення.

Слюсар КВП – професіонал, який має справу з технікою, що вимагає від нього постійного професійного зростання. Представники цієї професії нерідко стають активними раціоналізаторами і винахідниками. Їх пропозиції підвищують надійність функціонування приладів і апаратури, підвищують точність їх показань.

Переваги професії: стабільний дохід, соціальна значущість професії, затребуваність професії на ринку праці.

Вимоги професії: необхідність постійно освоювати нові технології, висока відповідальність.

Професія слюсаря КВПіА відноситься до типу «Людина - Техніка», тому що дана професія пов'язана з обслуговуванням, ремонтом і експлуатацією устаткування, контролюючого протікання виробничих процесів, та систем автоматичного управління.

Додатковий тип професії: «Людина - Знак», оскільки вона вимагає від фахівця уміння «читати» схеми і креслення.

Професія слюсаря КВПіА відноситься до класу виконавських, вона припускає вчинення дій згідно з певними алгоритмами з дотриманням наявних правил технічної експлуатації приладів, електроінструментів, обладнання.

На підприємствах основними завданнями ділянки ремонту КВП є ремонт засобів КВПіА, їх періодична повірка, атестація і надання приладів у встановлені терміни органам державної повірки, а також забезпечення безперебійної, безаварійної роботи всіх елементів, встановлених у щитах, пультах і окремих схемах. Робоче місце слюсаря КВПіА це: щити, пульти з встановленою апаратурою, приладами, а також стіл – верстак з джерелами постійної і змінної напруги. Слюсар КВП більшу частину робочого часу проводить в операторській, спостерігаючи і контролюючи роботу засобів автоматики і вимірювальних приладів. Щоб своєчасно виявити несправності приладу або апаратури та оперативно їх усунути, слюсар КВПіА повинен добре розбиратися не тільки у довіреній йому техніці, але і в особливостях технологічного процесу. Ось чому слюсарю КВП необхідно постійно підвищувати свої знання та вміння в ході навчання і з досвідом практичної роботи.

Слюсар з ремонту КВП виконує свою роботу як в приміщенні, так і на відкритому повітрі (монтажні роботи). Трудове завдання він може виконувати і самостійно від початку і до кінця, і колективно, коли ремонтом і наладкою обладнання займається бригада фахівців.

Свою діяльність і робоче навантаження планує і розподіляє самостійно (при індивідуальному виконанні).

Психофізичну напруженість у роботу фахівця вносять такі фактори:

-  підвищена матеріальна відповідальність;

-  фізичні навантаження (втому м'язів рук, ніг, спини);

-  незручність від робочої пози (стоячи, сидячи, внаклон);

-  наявність специфічних і несприятливих умов праці (підвищений рівень шуму, вібрації, шкідливих випарів, перепади температури);

-  робота позмінно.

Медичні обмеження для слюсаря КВПіА:

-  порушення зору і слуху,

-  хронічні захворювання суглобів, деформація пальців рук,

-  порушення функцій опорно-рухового апарату,

-  захворювання серцево-судинної системи,

-  захворювання органів дихання,

-  нервово-психічні розлади.

Молодший спеціаліст цього профілю в перспективі може стати майстром виробничої дільниці.