Фаховий молодший бакалавр

Фаховий молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується закладом освіти у результаті успішного виконання здобувачем освітньо-професійної програми.

Фахова передвища освіта спрямована на формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов’язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності та здійсненням обмежених управлінських функцій, що характеризуються певною невизначеністю умов та потребують застосування положень і методів відповідної науки, і завершується здобуттям відповідної освітньої та/або професійної кваліфікації.

Особа, яка здобула ступінь фахової передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр), може продовжити навчання на рівнях вищої освіти, у тому числі за скороченою програмою підготовки. (згідно Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Маріупольське ВМПУ готує фахових молодших бакалаврів за наступними спеціальностями (освітнімми програмами):

1. Металургія (Обробка металів тиском) (на базі повної загальної середньої освіти і  рівня «кваліфікований робітник» «Оператор поста керування станом гарячої прокатки. Оператор поста керування станом холодного прокату») з одержанням освітньо-професійного рівня "Фаховий молодший бакалавр"  та кваліфікації, техніка-технолога.

2. Галузеве машинобудування (Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх  машин і обладнання) (на базі повної загальної  середньої освіти і  рівня «кваліфікований робітник» «Машиніст крана металургійного виробництва») з одержанням освітньо-професійного рівня "Фаховий молодший бакалавр"  та кваліфікації Технік з експлуатації та ремонту устаткування.

3. Галузеве машинобудування (Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях) (на базі повної загальної  середньої  освіти і рівня «кваліфікований робітник» «Верстатник широкого профілю») з одержанням освітньо-професійного рівня "Фаховий молодший бакалавр"  та кваліфікації  техніка-технолога.

4. Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології (Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва) (на базі повної загальної середньої освіти і рівня «кваліфікований робітник» «Електромонтер з ремонту і обслуговування електрообладнання») з одержанням освітньо-професійного рівня "Фаховий молодший бакалавр", та кваліфікації електромеханіка.